August 11, 2022

Wymagany Jest Błąd Scripting.filesystemobject? Napraw Natychmiast

Rozwiąż typowe błędy komputera

 • 1. Wejdź na stronę ASR Pro i kliknij przycisk „Pobierz”
 • 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować ASR Pro
 • 3. Otwórz ASR Pro i kliknij przycisk „Skanuj teraz”
 • Popraw szybkość i wydajność swojego komputera dzięki temu bezpłatnemu pobieraniu oprogramowania.

  Jeśli otrzymasz wymagany komunikat o błędzie dotyczący obiektu scripting.filesystem na swoim komputerze, zapoznaj się z rodzajami wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów.Wymaganym obiektem może być dowolny błąd, który pojawia się w nauczaniu, gdy zdefiniowaliśmy obiekt minimalizacji, który nie jest rzeczą, mimo że próbujemy – przypisać pewne parametry za pomocą instrukcji SET. Ten błąd występuje podczas odtwarzania z różnych powodów. Chociaż ten niesamowity błąd ma swoje dobre powody, istnieją rozwiązania tego fantastycznego błędu.

  Nie odpowiedź, której szukasz? Sprawdź inne pytania oznaczone jako Vbscript lub zadaj własne pytanie dotyczące opóźnienia.

  Jak się masz naprawić błąd związany z zabawką w VBA?

  Znajdź mój bolesny wiersz kodu (jeśli nie nalegasz, użyj trybu debugowania)Sprawdź, czy mogą istnieć odniesienia do obiektów, które zwykle nie są zadeklarowane.Przyjrzyj się dokładnie działaniom testowym, które mogą powodować błędy ku, a nawet ustal, czy mają być wywoływane w ich przypadku (używając składni rozwiązywania).

  Tutaj. Musiałoby to zmotywować właścicieli. Kierunek icacls jest teraz rejestrowany częściej, co oznacza, że ​​możesz mieć pewność, że Twój format jest często przekazywany poprawnie. Oczywiście dodałem to z pełnym procesem do icacls.exe na wypadek, gdybyś pracował z innego miejsca, które nie obsługuje tej ścieżki.

  Jakie byłyby skrypty FileSystemObject w vbscript?

  FileSystemObject ma przejąć systemy plików komputera. Może próbować tworzyć nowe pliki i przechodzić do zachowanych plików.

   Parametr jawnyNudny wshShell, objFSO, strDexcomFolder, strDexcom, SysRoot, intRunError, strGroup, strDomain, InstallLog, strWinDirUstaw wshShell = CreateObject ("WScript.Shell")SysRoot = WshShell.ExpandEnvironmentStrings ("% SystemDrive%")strWinDir = WshShell.ExpandEnvironmentStrings ("% windir%")Ustaw objFSO = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")Stała do czytania = 1Const ForWriting składa się z 2Const ForAppending zawiera 8Stała tylko do odczytu jest równa 1strDexcomFolder = "c: Program Files (x86) Bioex"strDomain to „xxxxxxxx”strGroup równa się "Użytkownikowi domeny"Ustaw InstallLog na objFSO.CreateTextFile ("Install_Log.txt, True)Folder StrDexcom MsgBoxJeśli objFSO.FolderExists (strDexcomFolder) Wtedy MsgBox "Start" InstallLog .WriteLine ("Polecenie seed to &" strWinDir & " System32 cmd./C exe centymetry szerokości & strWinDir &" System32 icacls.exe '& Chr (34) & strDexcomFolder & Chr (34) & "/ finansowanie rządowe "& Chr (34) StrDomain & &" "& strGroup & chr (34) &": (OI) (CI) (M) ") intRunError oznacza WshShell.Run (strWinDir & " System32 cmd./C exe" & strWinDir & " System32 icacls.exe" Chr (34) & & strDexcomFolder Chr (34) & & '/ finansowanie rządowe "Chr ( 34) ) & & strDomain & "" & strGroup & chr (34) & ": (OI) (CI) (M)", 2, Prawda) MsgBox intRunError  Jeśli intRunError <> dwa Wtedy   InstallLog.WriteLine ("")   InstallLog.WriteLine ("Błąd podczas delegowania uprawnień!")   InstallLog.WriteLine ("numer Fehlera:" i numer błędu ", oraz centymetr i opis błędu)   InstallLog.WriteLine ("")   MsgBox "Błąd ustawiania uprawnień!"  KiedyRóżny Część InstallLog.WriteLine ("Błąd: folder" & strDexcomFolder & "nie istnieje") WScript.Echo "Błąd: folder" & & strDexcomFolder "nie uważa się, że istnieje"Zakończ, jeśliInstallLog.zamknijWScript.wyjście 

  wyjaśniono 31 sierpnia 16 o 2:49 rano

  Prawdopodobnie zapytasz o to, która linia sygnału ma pierwszeństwo przed tymi, które używają FSO lub części zamiennych, takich jak FSO.OpenTextFile

  . dla ciebie zadzwonić

  Rozwiąż typowe błędy komputera

  Czy Twój komputer działa? Nie martw się, ASR Pro jest tutaj, aby pomóc. Wystarczy kilka kliknięć, aby nasze oprogramowanie przeskanowało Twój system w poszukiwaniu problemów i automatycznie je naprawiło. Możesz więc jak najszybciej wrócić do pracy. Nie pozwól, aby drobna usterka Cię powstrzymała – pobierz ASR Pro już dziś!

 • 1. Wejdź na stronę ASR Pro i kliknij przycisk „Pobierz”
 • 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować ASR Pro
 • 3. Otwórz ASR Pro i kliknij przycisk „Skanuj teraz”

 •  Ustaw FSO = CreateObject („Scripting.FileSystemObject”) 

  Błąd krytyczny obiektu scripting.filesystemobject

  Jednak sierpień odpowiedział. 16 podczas 13:57

  Błąd wymagany artykuł scripting.filesystemobject

  827

  Jaki jest wymagany obiekt Run Time Error 424?

  Nazwa elementu użyta w programie nie pasuje do nazwy obiektu również nazwy firmy na zdjęciu. Zmień nazwę celu w obrazie, gdy musisz dopasować w pełni kwalifikowaną nazwę wraz z obiektem w programie VBA. Niezgodność nowej doskonałej nazwy obiektu między obrazem, a ponadto jego skryptem, jest przyczyną „błędu wykonania ‘424’”.

  Popraw szybkość i wydajność swojego komputera dzięki temu bezpłatnemu pobieraniu oprogramowania.

  Scripting Filesystemobject Object Required Error
  Scripting Filesystemobject Objekt Kravs Fel
  Scripting Filesystemobject Object Vereist Fout
  Errore Richiesto Oggetto Scripting Filesystemobject
  Erreur Requise Objet Scripting Filesystemobject
  Scripting Filesystemobject Objeto Necessario Erro
  Scripting Filesystemobject 개체 필수 오류
  Error Requerido Del Objeto Scripting Filesystemobject
  Oshibka Obekta Scripting Filesystemobject Trebuetsya
  Scripting Filesystemobject Objekt Erforderlich Fehler